Медичні заклади стають автономними: який алгоритм змін?

Aвтoнoмізaція мeдичниx зaклaдів пeрeдбaчaє зміну їxньoгo стaтусу нa кoмунaльні нeкoмeрційні підприємствa. Які сaмe дoкумeнти трeбa зібрaти тa куди пoдaти гoлoвним лікaрям для здійснeння прoцeдури зміни стaтусу мeдичнoгo зaклaду?

 

Нa зaпитaння читaчів відпoвів юрист грoмaдськoї oргaнізaції «Всeукрaїнськe oб’єднaння зaxисту мeдичниx прaцівників» (ГO «ВOЗМП») Лілія Сeкeлик.

 

Стaнoм нa сьoгoдні є дeкількa мoдeлeй автономізації державних і комунальних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) в Україні.

Оскільки Вами не зазначено конкретну модель та враховуючи особливості чинного законодавства України,коротко розглянемо найдоцільнішу модель автономізації державних і комунальних ЗОЗ в Україні, а саме реорганізацію шляхом перетворення на комунальні некомерційні підприємства (КНП) із закріпленням за ними статусу неприбуткових організацій.

Процес перетворення передбачає кілька етапів.

 • Прийняття рішення про перетворення
 • Рішення про перетворення ЗОЗ, що діють у формі комунальної̈ бюджетної̈ установи, у КНП приймають ради територіальних громад сіл, селищ, міст, районів, областей̆, які є власниками майна відповідного ЗОЗ (п. 30 ст. 26 та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР).

  Прийняття рішень про реорганізацію ЗОЗ комунальної̈ власності відповідної̈ територіальної̈ громади є виключною компетенцією сільських, селищних, міських, районних, обласних рад. Отже, рішення про перетворення ЗОЗ з бюджетної̈ установи в КНП приймає відповідна рада в порядку, визначеному власним регламентом. Тому доречним буде перед початком ініціювання питання про перетворення ЗОЗ ознайомитися з регламентом ради, яка є власником по відношенню до ЗОЗ. Зазвичай регламент ради розміщується на її офіційному сайті в мережі Інтернет. Суб’єкти подання проектів рішень визначені в регламенті відповідної ради. Зазвичай подати проект рішення можуть голова, депутати ради, заступники голови ради, постійні комісії ради, виконавчий орган ради (наприклад міська державна адміністрація), загальні збори громадян, члени територіальної громади.

  Рада приймає рішення про:

  • перетворення ЗОЗ-бюджетної̈ установи в ЗОЗ-підприємство;
  • призначення комісії̈ з перетворення ЗОЗ-установи, голови комісії̈ (Виконання функцій̆ комісії̈ з реорганізації̈ може бути покладено на орган управління (керівника) відповідного ЗОЗ-бюджетної̈ установи, що підлягає реорганізації̈.

  У разі призначення головою комісії̈ з перетворення керівника ЗОЗ трудові відносини з ним продовжуються. У такому разі в рішенні відповідної̈ ради про створення ЗОЗ-КНП може бути зазначено про призначення керівником ЗОЗ-КНП головного лікаря, подовживши з ним трудові відносини на підставі контракту. Це рішення може бути підставою як для укладання нового контракту, так і для внесення змін до існуючого залежно від домовленості сторін.);

  • встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ЗОЗ-установи, що припиняється.

  Усі повноваження щодо управління справами ЗОЗ переходять до комісії з реорганізації з моменту її призначення. Голова комісії та її члени представляють її у відносинах з третіми особами. Комісія з припинення організовує проведення інвентаризації й оцінки майна цієї установи, розрахунків з кредиторами, підготовку проекту передавального акта, державну реєстрацію припинення бюджетної установи та створення комунального підприємства.

  За наслідком прийняття відповідних рішень радою  голова комісії повинен подати державному реєстратору документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

  Після державної реєстрації ЗОЗ з організаційно-правовою формою КНП керівнику ЗОЗ необхідно:

  • забезпечити права та гарантії працівників(працівників ЗОЗ, які залишаються працювати на своїх посадах, необхідно проінформувати про факт реорганізації ЗОЗ шляхом ознайомлення з відповідним наказом керівника. Цей наказ необхідно видати для внесення запису про реорганізацію закладу до трудової книжки працівника (п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції̈ України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58).

  Працівників ЗОЗ, які продовжать трудові відносини з КНП, можна перевести на іншу роботу всередині цього підприємства за новим штатним розписом після проведення реорганізації̈. Оскільки для переведення на іншу роботу відповідно до ч. 1 ст. 32 Кодексу законів про працю Украйни вимагається згода працівника, необхідно дотримуватися такого порядку:

  1. Працівник подає письмову заяву на ім’я керівника підприємства з проханням перевести його на нову посаду.

  2. Керівник підприємства видає наказ про переведення, з яким працівник має бути ознайомлений під розписку.

  3. Протягом тижневого строку з моменту видання наказу та ознайомлення з ним працівника до його трудової̈ книжки слід внести запис про переведення на іншу роботу.

  • відкрити рахунки в банках, привести у відповідність рахунки

   в державному казначействі;
  • підготувати і подати документів для отримання ліцензії̈ на здійснення медичної̈ практики та роботу з наркотичними речовинами та прекурсорам (згідно з ч. 4 ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської̈ діяльності» від 02.03.2015№ 222-VIIIстарі ліцензії̈ зберігають свою дію протягом 3 місяців з дня реєстрації̈ правонаступника; за цей час необхідно отримати нові ліцензії̈);
  • переоформити права щодо майна, яке підлягає державній̆ реєстрації̈, зокрема нерухомості, у тому числі на користування земельною ділянкою.

  Більш детальніша інформація щодо етапів перетворення ЗОЗ із бюджетної̈ установи у КНП міститься в Методичних рекомендаціях з питань перетворення ЗОЗ з бюджетних установ у КНП, схвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України  від 14 лютого 2018 року та доступних на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

   

  Лілія Секелик

  Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників»

  Автономізація медичних закладів: актуальна інформація від експертів (Відео)

  Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.

  Комментирование записей временно отключено.